Članovi skupštine

FUDBALSKI KLUB “ARSENAL”

Članovi skupštine

Predsjednik skupštine

❯ Ojdanić Zarko

Članovi skupštine

Marija Sijerković

Nikola Krsmanović

Stevović Vladimir

Goran Babović

Milentije Mandić

Goran Sekulić

Duraković Senad

Nermin Mustić

Jovica Stojković

Hasan Tači

Članovi skupštine

Tonko Lukšić

Ivan Andrić

Tošev Ivica

Dejan Krunić

Đuro Grubišić

Peđa Obradović

Marko Glavočić

Elvis Mustajbašić

Zvonimir Dubravčić

Danijel Radošević